Preis bei 2 Personen    35,00 Euro / Tag

 

pro weitere Person       7,00 Euro / Tag

 

 

Nebenkosten incl.